Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Animerade deformerare

Ge liv åt figurer och simulera fluideffekter med Freeform, Affect Region, Bend, Displace, Lattice, Mirror, Noise, Physique, Push, Preserve, Relax, Ripple, Shell, Slice, Skew, Stretch, Spherify, Squeeze, Twist, Taper, Substitute, XForm och Wave.

World Space-modifieraren arbetar ovanpå den modifierade bunten och binder objekt till animerade tillstånd, som t.ex. ytor, krafter, fält och avvikelser.

Använd animerade deformerare på partiklar och andra geometrityper.

Animerade deformationer för samtliga geometrityper