Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Fyrkantsavfasning

Skapa en avfasad eller sned kant mellan två ytor som består av fyrkanter istället för trianglar, för att slippa utstickande kanter.