Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk Translation Framework

Autodesk Translation Framework (ATF) förenklar datautbytet i både Autodesks och tredje parters filformat, inklusive SolidWorks.

Med möjligheten att importera begränsningar från Inventor (engelska) och animeringar från Joint Drive till 3ds Max i form av bakade nyckelbilder kan du skapa högkvalitativa mekaniska designanimeringar utan behöva rigga dem i 3ds Max.

Autodesk Translation Framework möjliggör ett smidigare arbetsflöde för 3D-modellering