Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

SURFs (Small User-Requested Features)

Små förändringar kan göra stor skillnad i ditt vardagliga liv som 3ds Max-användare. I 3ds Max 2016 löser vi upp till tio arbetsflödeshinder som har identifierats som högprioriterade av kunderna.

Bland funktionerna som har efterfrågats av användarna finns en ny förhandsgranskningsfunktion för urval i vyporten, förbättringar av klippverktyget och möjlighet att visualisera hårda och utjämnade kanter.

Föreslå ändringar och rösta på de befintliga förslagen i forumet User Voice.

SURFs (Small User-Requested Features)