home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

XRef-renoveringar

Samarbeten mellan olika team, över hela produktionslinjen, underlättas nu med det nya stödet för icke-destruktiva animeringsarbetsflöden i XRef och förbättrad stabilitet.

Referera objekt externt till din scen och animera dem eller redigera materialet i XRef-objektet i källfilen utan att behöva slå ihop objekten med scenen. Lokala scener ärver automatiskt förändringar som görs i källfilen.

Publicera animeringsbara parametrar i en nod och organisera parametrarna som du vill.

Andra användare kan referera innehåll med animeringsbara parametrar externt och fylla sina scener, vilket sparar tid och ger dem vägledning om vilka huvudparametrar som ska användas. 

XRef-renoveringar