Jämför

Alias Surface, Alias SpeedForm med flera

Utforska skillnaderna mellan olika Alias-produkter.

Produkter Alias Surface 2017
Alias Surface 2017
Alias AutoStudio 2017
Alias AutoStudio 2017
Alias Concept 2017
Alias Concept 2017
Alias SpeedForm 2017
Alias SpeedForm 2017
Perfekt för Fordon, klass A Fordon, industridesign, klass A Fordon, industridesign, konsumentprodukter Fordon, industridesign, konsumentprodukter
Konceptdesign
Verktyg för skissning och illustration
Dynamisk formmodellering
Flexibel produktmodellering
3D-skulptering
Snabb konceptmodellering
Nätliknande modellering för 3D-skulptering
Konceptutveckling
Kontrollerade linjer för konceptdesign
Icke-destruktiva detaljer
Rendering och materialhantering
Detaljerad design
Sömmar
Verktyg för att välja ytkedjor
Automatiska formmatriser
Skapa ytor med matematisk precision
Vänd vyn längs x-axeln
Friformsverktyg för kurvblandning
Ytmodellering och klass A-klassificerad ythantering
Ytmodellering med precision
Arbetsflöden med skannade data
Verktyg för multiblandning
Indata från flerkurvsprofil
Utbyte av designdata och produktvisualisering
VRED Design
VRED-kompatibilitet
Interaktiv produktvisualisering
Övertygande fotorealistiska renderingar
Bekvämt datautbyte
Ytanalys
Ljuseffekter och reflektioner
Skuggning i lera
Ljuskontur för ytflöde
Utvärdera ytor
Kostnadsfri testversion Kostnadsfri testversion