autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Profiler

Ett nytt alternativ, Skapa typ, visas när du lägger till arkitektoniska byggnadsobjekt såsom väggar, utanpåliggande fasader, räcken, bjälklagsplattor och takbeklädnad.På så vis kan du rita traditionella polygonformade gränser mycket snabbare och mer exakt. Du kan enkelt skapa former som rektanglar, cirklar, polygoner och friformade polylinjer för dessa objekt.