Asset 12 Asset 10 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Textetiketter och enhetsskalning

Ändra ritningsenheter och objektetiketter, text och andra textskalade objekt, så att de har samma relativa utseende och storlek.

Kommentera och enhetsskala objekt i arkitektanpassade ritningar