Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Textetiketter och enhetsskalning

Ändra ritningsenheter och objektetiketter, text och andra textskalade objekt, så att de har samma relativa utseende och storlek.

Kommentera och enhetsskala objekt i arkitektanpassade ritningar