autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Automatiska egenskapsdefinitioner

Bifoga egenskapsdefinitioner automatiskt till byggnadsobjekt, så att det blir enklare att beräkna materialvalet. Du kan bifoga befintliga egenskapsdefinitioner till nyskapade objekt och deras stilar, samt enkelt bifoga nya eller ändrade egenskapsdefinitioner till befintliga projekt.

Bifoga egenskapsdefinitioner till objekt i arkitektanpassade ritningar