autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Färgkodad versionsdifferentiering

Grafiska ändringar och geometriska skillnader mellan två ritningsversioner markeras för jämförelse. Förändringar är färgkodade så att de syns bättre.

Grafiska ändringar och geometriska skillnader mellan två ritningsversioner markeras för jämförelse