Asset 12 Asset 10 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Färgkodad versionsdifferentiering

Grafiska ändringar och geometriska skillnader mellan två ritningsversioner markeras för jämförelse. Förändringar är färgkodade så att de syns bättre.

Grafiska ändringar och geometriska skillnader mellan två ritningsversioner markeras för jämförelse