Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Jämför versioner

AutoCAD LT 2017, AutoCAD LT 2016 och tidigare år

Jämför den senaste versionen av AutoCAD LT med AutoCAD LT 2016, 2015 och 2014.

Välj tre stycken som ska jämföras

Standardprodukten kan inte avmarkeras från jämförelsen.

Välj en annan produkt att jämföra med innan du avmarkerar denna produkt.

Du har valt maximalt antal som kan jämföras. Avmarkera en produkt innan du väljer en annan att jämföra.

Produkter

Nu ingår förbättrad support och mobilappen AutoCAD 360.

Utför snabbare konstruktionsalternativ och minimera omarbetningar med en intelligent 3D-modell.

Skapa CAD-design och -ritningar, och koppla samman arbetsflöden från dator till mobil.

Få en mer exakt, åtkomlig och påverkbar inblick i infrastruktursprojekt.

Multifunktionella handtag

Dölja och isolera projekt

Associativa matriser

Klickbara kommandoradsval

Förhandsgranska ändrade objektegenskaper

Filflikar

Intelligent kommandorad

Startflik

Funktionssök för hjälp

Mörkt tema

Menyfliksgalleri

Förbättrad 2D-grafik

Lassomarkering

Kommandoförhandsgranskning

Vyportar för modellrymd med storleksändring

Fokus på nya funktioner

Smart måttsättning

Smarta centrumlinjer och centrummarkeringar

Uppdateringar av revisionsmoln

PDF-uppdateringar

Optimerad PDF-utdata

Upphöjda och nedsänkta verktyg för MTEXT

Textjustering

Geometrimätningsverktyg

Caps Lock-identifiering

PDF-publicering/-underlag

Transparens i objekt och lager

Blend-kurvor

Genomstruken text

Flersnittsredigering

Automatisk punktlista och numrering

Egenskaper för MTEXT-matchning

Dela designvyer

DGN 8-import/-export/-underlag

DWG-konvertering

A360 (engelska) -anslutning

Koordinationssystem och livekartor för geografisk lokalisering

Importera PDF-filer

AutoCAD 360-mobilapp

Avancerad support

Uppdateringar av migreringsverktyg

Anpassningsbart användargränssnitt (CUI)

Urvalseffekt (anpassning)

Webbbaserad licensöverföring

Migreringsåterställning

Flera sökvägar till plottfiler

Anpassning och support till filsynkronisering

Filsäkerhetskontroll

Autodesk Application Manager    

Autodesk-skrivbordsprogram

Sysvar Monitor