Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Importera PDF-filer

PDF:er har lagts till på listan över filformat som kan importeras.

Nu kan du importera geometrin, TrueType-text och rasterbilder från en PDF-fil eller använda dem som underlag för dina ritningar i form av AutoCAD-objekt.

Importera geometri från en PDF-fil till din ritning som ett AutoCAD-objekt