autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Sysvar Monitor

Förhindra oönskade ändringar av dina systeminställningar. Den här funktionen varnar dig för ändringar av dina inställningar som kan påverka ditt ritningsarbete. 

Sysvar Monitor behåller dina systeminställningar