Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Jämför plattformar

Jämför AutoCAD med AutoCAD for Mac OS X

Programvaran AutoCAD 2017 for Mac innehåller en stor del av funktionaliteten från Windows-versionen av AutoCAD, men med ett särskilt gränssnitt och särskilda funktioner för Mac.

Jämför plattformar

Standardprodukten kan inte avmarkeras i jämförelsen.

Markera en annan produkt innan du avmarkerar denna.

Du har markerat maximalt antal som kan jämföras. Avmarkera en produkt innan du markerar en ny som ska jämföras.

Associativa matriser

Kommandorad

Multifunktionella handtag

Dynamiska indata

AutoComplete-kommandon

   

Dölj och isolera objekt

Skapa och välj liknande objekt

Ta bort dubbletter

Egenskapspalett

Snabbgranskningsvy

Integrerade funktioner i vyporten

Redigerbar UCS-ikon

Lagerverktyg

   

Lagergrupper

DesignCenter/Innehållspalett

   

Fullskärmsläge

Lagerstatushanterare

   

Snabbval

Verktygspaletter

Lassomarkering

Kommandoförhandsgranskning

Vyportar för modellrymd med storleksändring

Palett för snabbegenskaper/Mina egenskaper

Nytt lager-meddelande

AutoCorrect-kommandon

Navigeringsfält

ShowMotion

Filflikar

   

Ny flik/Välkomstskärm

Menyfliksområde

Flytta/kopiera-funktionen har förbättrats

Cover Flow-navigering

Multitouch-funktioner

Visa paletter som ikoner

Högupplöst skärm

SteeringWheels

Funktionssök för hjälp

Geometriskapande och mätinstrument

Parametriska begränsningar

Kopiera matris

Transparens på objekt och lager

Genomstruken text

Blend-kurvor

Smarta centrumlinjer/centrummarkeringar

Flersnittsredigerare

Bladhanterare

   

Dynamiska block

Verktyg för modellhandlingar

Tabellstilsredigering

Förhandsgranskning av snittmarkering

Skapa stil med flera linjer

Digitaliseringsintegration

Ändra utrymme

Snabbverktyg    

Geografiskt läge

Automatisk punktlista och numrering

Egenskaper för MTEXT-matchning

Upphöjda och nedsänkta verktyg för MTEXT

Caps Lock-identifiering

Smart måttsättning

Förbättringar av revisionsmoln

Förbättrade PDF:er

Optimerad PDF-utdata

Sökbar text i exporterad PDF:er

Stöd för hyperlänk i exporterad PDF:er

Länkar till ritbladuppsättningar i exporterade flerbladiga PDF:er

Förenklad, kraftfull rendering

Åsidosätt lageregenskaper för xref

Mappning av externa referenssökvägar

Fokus på nya funktioner

Solid-, yt- och nätmodellering

Extrahering av ytkurvor

Autodesk-materialbibliotek

Basrendering

Solegenskaper

   

Visuella stilar

   

Stöd för OpenGL-kärnprofil

Materialskapande, redigering och kartläggning

Avancerade renderingsinställningar

Kameraskapande

Center för polygonobjektsnappning

Punktmoln

Genomgångar, förbiflygningar och animationer

Förbättrad 2D-grafik (stabilitet, precision, prestanda)

Förbättrad 3D-grafik (stabilitet, återgivning, prestanda)

Externa referenser (DWG™)

TrustedDWG™-teknik

Bildunderlag

PDF-underlag

På-plats-redigering av DWG-referenser

Gruppublicering

Publicera eller plotta till PDF

Plottstilar

Redigerare för plottstilstabell

A360 (engelska)-anslutning

   

eTransmit

   

SAT-import och -export

Datalänkar

Textjustering

Ramverk för Autodesk-konvertering

   

DWF™-underlag

DGN-underlag

Hyperlänkar

Dataextrahering

Koduppsättningshanteraren

dbConnect-hanterare

WMF-import och -export

FBX-import och -export

Designflöde

Importera SketchUp-filer (SKP)

Designdelning

3D-utskriftsstudio

Navisworks-referensmodeller

Objektsnappning för koordineringsmodell

Importera PDF:er

Licensiering för en användare

Licensiering för flera användare

Plattformsoberoende licensiering

Verktyg för webbaserad licensöverföring

CUI-filer (anpassningsbara menyer, knappar, verktyg/verktygsfält)

Kommandoalias

ObjectARX

LISP

   

Säker laddning

Högerklicksmenyer, tangentbordsgenvägar och dubbelklicksanpassning

VisualLISP

.NET

   

VBA

   

DCL-dialoger

Åtgärdsinspelare och åtgärdsmakron

Reference manager (fristående program)

Anpassade ordböcker

Lösenordsskyddade ritningar

Digitala signaturer

Arbetsytor

Användarprofiler

Autodesk-skrivbordsprogram

Migreringsverktyg

CAD-standardverktyg

CUI-import och -export

BIM 360-tilläggsmodul

Prestandarapportering

Urvalseffekt

Sysvar Monitor

OS-meddelande för uppdateringar

Språkbyte i produkt