Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Jämför versioner

AutoCAD 2017, AutoCAD 2016 och tidigare versioner

Se hur funktionerna i AutoCAD 2017 står sig i jämförelse med AutoCAD 2016, AutoCAD 2015, AutoCAD 2014 och AutoCAD 2013.

Ta del av nyheterna i AutoCAD 2017

Jämför versioner

Standardprodukten kan inte avmarkeras i jämförelsen.

Markera en annan produkt innan du avmarkerar denna.

Du har markerat maximalt antal som kan jämföras. Avmarkera en produkt innan du markerar en ny som ska jämföras.

Multifunktionella handtag

Associativa matriser

Dölj och isolera objekt

Klickbara kommandoradsval

Förhandsgranska ändrade objektegenskaper

Förhandsgranska ändring i vyport

Intelligent kommandorad

Filflikar

Startflik

Funktionssök för hjälp

Mörkt tema

Menyfliksgalleri

Lassomarkering

Kommandoförhandsgranskning

Vyportar för modellrymd med storleksändring

Flytta/kopiera-funktionen har förbättrats

Solid-, yt- och nätmodellering

Autodesk-materialbibliotek

Integrerade funktioner i vyporten

Extrahering av ytkurvor

Kontextkänslig tryck-dra-funktion

Importera plugin-program för SketchUp-filer (SKP)

Punktmolnshanterare, beskärning och objektsnap

3D Orbit Target

Center för polygonobjektsnappning

Punktmolnsdynamik UCS

Extrahering av punktmolnsgeometri

Förbättrad 2D-grafik (stabilitet, precision, prestanda)

Förbättrad 3D-grafik (stabilitet, återgivning, prestanda)

Parametriska begränsningar

Transparens på objekt och lager

Bas- och projektionsvyer

Sektions- och detaljvyer

Genomstruken text

Automatisk punktlista och numrering

Egenskaper för MTEXT-matchning

Upphöjda och nedsänkta verktyg för MTEXT

Caps Lock-identifiering

Textjustering

Smart måttsättning

Smarta centrumlinjer/centrummarkeringar

Förbättringar av revisionsmoln

PDF-förbättringar

Optimerad PDF-utdata

Sökbar text i exporterad PDF:er

Stöd för hyperlänk i exporterad PDF:er

Länkar till ritbladuppsättningar i exporterade flerbladiga PDF:er

Förenklad, kraftfull rendering

Åsidosätt lageregenskaper för xref

Fokus på nya funktioner

Åtgärdsinspelare

Webbaserad licensöverföring

Flera sökvägar till plottfiler

Anpassning och support till filsynkronisering

Exchange App-hanterare

Menyflikar för utvalda program

Filsäkerhetskontroll

BIM 360-tilläggsmodul

Autodesk Application Manager

Autodesk-skrivbordsprogram

LISP/ARX-skript

Anpassningsbart användargränssnitt (CUI)

Anpassning av urvalseffekt

Sysvar Monitor

Förbättringar av migreringsverktyg

Prestandarapportering

A360 (engelska) - anslutning

Ramverk för Autodesk-konvertering

Koordinationssystem och onlinekartor för geolokalisering

DGN 8-import/-export/-underlag

PDF-publicering/-underlag

Designdelning

IGES-, CATIA-, Rhino-, pro-/engineer- och stegimport

Inventor-filimport

3D Print Studio

Importera PDF:er

Navisworks-referensmodeller

Objektsnappning för koordineringsmodell