Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Inventor-filimport

Spara tid genom att importera modeller från Inventor® 3D CAD (engelska) direkt till AutoCAD-modellytan.