Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kontextkänsligt TryckDra-verktyg

Extrahera och neutralisera kurvor för att skapa ytor och solider. Använd alternativet för att markera flera objekt i en enda TryckDra-funktion. Du är inte längre begränsad till att klicka på en avgränsad yta utan kan markera 2D- och 3D-kurvor för en snabb och enkel TryckDra-åtgärd.