autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ytanalys

Analysera kontinuitet, kurvatur och utkast till 3D-solider och ytor. Zebraanalysen projicerar ränder på en 3D-modell för att analysera ytkontinuiteten. Ränderna visas kontinuerligt endast över tangentytor.