Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Verktyg för extrahering av ytkurvor

Extrahera isolinjer via en specifik punkt på en yta eller ytan på en solid för att fastställa konturlinjer för olika typer av former. Verktyget visar en förhandsgranskning av resultatdelningen innan du markerar punkten. Du kan ange riktningen för isolinjer antingen i U-eller V-riktning.