Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Gränssnitt för menyflikar som kan anpassas och utvidgas

Anpassa och utöka användargränssnittet för att passa dina behov och uppfylla ditt företags standarder.

Anpassa och utöka användargränssnittet i AutoCAD