Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Smart måttsättning

Skapa precisa mätningar som automatiskt baseras på ritningsinnehållet. Dra markören över markerade objekt för att få en förhandsgranskning av måttsättningen – innan du skapar dem.