autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Deformerare för Delta Mush

Jämn deformering vägleder slutresultatet så att det hamnar närmare den ursprungliga geometrin. Använd Delta Mush i många olika arbetsflöden, till exempel skinning utan målning, utjämning av grova simuleringsresultat och efterkorrigering av bilder. En funktion som många användare har efterfrågat.