Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Symmetrimodellering (förbättrad)

Spegelförbättringar och förbättrade verktygssymmetrier gör det enklare att skapa symmetriska modeller. Den utökade verktygssymmetrin hjälper dig att arbeta säkert med hela sömlösa mesher.

Video: Skapa symmetriska modeller enklare.