autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Maya nHair

Skapa realistiskt hår och annan kurvbaserad dynamik. Rendera komplexa simuleringar med flera dynamiska enheter som alla arbetar tillsammans. Använd ett system för fält, krafter och begränsningar som är gemensamt för alla Nucleus-moduler.