Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Rigid- och soft-solidobjektsdynamik

Skapa övertygande simuleringar av flera fasta och flexibla objekt. Koppla rigid-solidobjekt till begränsningar: spik, gångjärn, hinder, nål och fjäder. Skapa sekundära rörelseeffekter med målningsbara målvikter med hjälp av soft-solidobjekt. Simulera naturliga krafters rörelse med dynamiska fält.