Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Verktyg för rörelsegrafik

Du kan enkelt skapa snygga effekter och animeringar med instansobjekt. De nya verktygen är baserade på procedurella MASH-animeringsverktyg och är nu helintegrerade i Maya. De inkluderar en uppsättning noder som du kan kombinera på många olika sätt i arbetet med att skapa anpassade animeringar.