Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Jämför produkter

Jämför funktionerna i Revit LT och Revit

Lär dig mer om skillnaderna mellan Revit- och Revit LT-programvara. Revit LT är en kostnadseffektiv och strömlinjeformad BIM-programvara för arkitekter. Revit-programvara innehåller ytterligare funktioner som arbetsdelning, analys och rendering i produkten. Se vilka produkter som är rätt för dig.

Välj tre stycken som ska jämföras

Standardprodukten kan inte avmarkeras från jämförelsen.

Välj en annan produkt att jämföra med innan du avmarkerar denna produkt.

Du har markerat maximalt antal som kan jämföras. Avmarkera en produkt innan du väljer en annan att jämföra.

Produkter

Snabbare designförändringar och färre omarbetningar genom att använda en intelligent 3D-modell

Kostnadsfri testversion (engelska)

Prenumerera (engelska)

Skapa CAD-design och -ritningar, och koppla samman arbetsflöden från dator till mobil

I korthet:

  • En mer kostnadseffektiv och effektiviserad BIM-programvara
  • För arkitekter och konstruktörer.
  • Framtaget för BIM
  • För arkitektur, MEP, byggkonstruktion och konstruktion
  • Utökade molnfunktioner för rendering och analys

Få den senaste datorprogramvaran och betala efter användning. Lägre startkostnad, personlig webbsupport, åtkomst till tidigare versioner samt moln- och programvarutjänster. Ytterligare information.

Årsvis    

Kvartalsvis    

Månadsvis    

Fristående installation

Nätverksanvändning

Väggar, fasadbeklädnader, golv, tak och kolumner

Belastningsbara familjekomponenter (dörrar, fönster o.s.v.)

Designalternativ

Rum och ytor

Platsmodellering

Trappor och ramper

Räcken

Komponenter

Sammanställningar

Skisserade linjer

Skuggor och omgivande skuggor

Architectural Depth Cueing

Förskjutna element

Realistiska vystilar

Ortografiska vyer och perspektivvyer, visualiseringar

Mjuka linjer med kantutjämning

Ocklusionseliminering

Molnrendering

Fotorealistiska material

Rendering i produkten

Dekaler

Ray trace (rendering i ritningsområde)

Områdesanalys

Analytisk modell

Konstruktionsbelastningar och villkor för gränslinjer

Belastning för värme och kylning

Mängdberäkningsstudier

Solstudier    

2D-detaljlinjer, 2D-detaljkomponenter

Revisionsspårning

Måttsättning, litterering, attributinformation och text

Utfasning

Förteckningar, materialuttag

Integrerade förteckningar

Panelförteckningar, tryckfallsrapporter för kanal och rör

Vyfilter

Grafiska kolumnförteckningar

Kollisionskontroll, kopiera/övervaka

Arbetsdelning (fleranvändarmiljö)

Delade koordinater mellan projekt

Revit Server

Öppna och arbeta med alla Revit-filtyper (RVT, RFA och RTE som skapats i Revit eller Revit LT)

Länka filer från andra Revit-program

Litterera och förteckna element i länkfiler

Kopiera/klistra in element från länkar

Anpassa synligheten för länkade modeller

DWG™, DXF-filformat, TrustedDWG-teknik

Bilder (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF)

IFC

DGN, SketchUp, DWF-markering

Punktmoln

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx

Visualiseringar och bilder, FBX, NWC    

Rum/områdesrapporter, förteckningar

Solstudier    

IFC

SAT, ADSK, gbXML, ODBC, familjetyper

Gränssnitt för applikationsprogrammering (API) SDK

Tredje parts API-tilläggsprogram

Makron

Dynamo för Revit