Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Verktyg för områdesplanering

Forma terrängen för byggplatser i Revit-miljön och förmedla byggplatskoncept till ingenjörer.Autodesk Site Designer Extension for Revit körs inuti Revit och använder inbyggda familjer, komponenter och topografiytor så att platsprojektering blir en del av den totala modellen.

Modellera alternativ för masslänter, byggnadspads, gator, trottoarer, parkeringsplatser och stödmurar inom Revit-miljön.

Modellera alternativ till byggplatskoncept