Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Arbeta med perspektiv

Förbättra produktivitet med möjligheten att utföra justeringar i perspektivvyer. Utför snabba ändringar utan att ändra vyer. Använd redigeringsverktyg för att flytta, justera, låsa och låsa upp och nu även klippa och klistra. Verktyget Reset Target (Återställ mål) återställer kamerapositionen till målet i mitten av synfältet. Växla mellan perspektiv- och parallellpresentation av 3D-vyn.