home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Tillverkning för MEP-teknik (ventilation, el och VVS)

Från MEP-design till tillverkning

MEP-underleverantörer kan använda tillverkningsverktygen i Revit som stöd vid BIM, samt integrera med lösningar för MEP-tillverkning. Det ger en heltäckande bild av detaljritningar, kalkyler och tillverkning i samband med byggnadstjänster. Försäkra dig om att modellen faktiskt återspeglar den tänkta tillverkningen och installationen. Nu kan du modellera och koordinera MEP LOD 400-komponenter med Revit-miljön.

Från design till tillverkning är ett Revit-verktyg som konverterar detaljerade modellelement på designnivån till detaljelement på tillverkningsnivån. Processen förbereder modellen inför detaljerad samordning, tillverkning och installation, som därmed går snabbare.
Hanger-funktionen i Revit kan användas för att modellera detaljerade supportplaner som bidrar till att säkra modellernas byggbarhet.