Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

COBie-tillägg för Revit

Konfigurera Revit-modeller så att de tillvaratar COBie-data och sedan exporterar dessa data till ett COBie-kompatibelt kalkylblad med detta kostnadsfria verktyg.

  • Skapa COBie-kompatibla leveranser med enkel konfiguration och användning var som helst i Revit.
  • Tilldela områden rum/utrymmen visuellt med dynamiska verktyg för områdeshantering.

2017
2016
2015
2014

Få åtkomst till startguider, exempelfiler och användbara resurser