Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Revit-kompatibilitet

Arbeta effektivare med medlemmar av din utökade projektgrupp. Revit importerar, exporterar och länkar dina data med vanligt förekommande format, bland annat DWG™, DXF™, DGN och IFC. Du kan exportera din byggnadsmodell eller plats, tillsammans med kritiska metadata, till AutoCAD Civil 3D för mark-, väg- och VA-projektering och importera modeller från Inventor 3D för mekanisk konstruktion.

Använd befintlig geometri i en länkad IFC-modell som referens för måttsättning, justering, snappning och hantering av vissa fasbaserade familjer i Revit-modellen. När du länkar en IFC-fil tilldelas dess element en standardfas. Det innebär ytterligare integration av öppna standarder i Revit. Använd många IFC-baserade element för att definiera rummets gränser när du skapar rum i värdmodellen.

Autodesk stöder BIM-kompatibilitet och metoder för datautbyte i öppen källa, däribland IFC. Revit 2017 har certifierats av BuildingSMART International för IFC version 2.0x Coordination View Import och Export. Revit har stöd för IFC4 Reference and Design Transfer MVD:er för export och länk.