home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Revit-kompatibilitet

Arbeta effektivare med medlemmar av din utökade projektgrupp. Revit importerar, exporterar och länkar dina data med vanligt förekommande format, bland annat DWG™, DXF™, DGN och IFC. Du kan exportera din byggnadsmodell eller plats, tillsammans med kritiska metadata, till AutoCAD Civil 3D för mark-, väg- och VA-projektering och importera modeller från Inventor 3D för mekanisk konstruktion.

Använd befintlig geometri i en länkad IFC-modell som referens för måttsättning, justering, snappning och hantering av vissa fasbaserade familjer i Revit-modellen. När du länkar en IFC-fil tilldelas dess element en standardfas. Det innebär ytterligare integration av öppna standarder i Revit. Använd många IFC-baserade element för att definiera rummets gränser när du skapar rum i värdmodellen.

Autodesk stöder BIM-kompatibilitet och metoder för datautbyte i öppen källa, däribland IFC. Revit 2017 har certifierats av BuildingSMART International för IFC version 2.0x Coordination View Import och Export. Revit har stöd för IFC4 Reference and Design Transfer MVD:er för export och länk.