autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Samverkan med arkitekter och byggnadsingenjörer

Använd länkade modeller och effektivisera samarbetet med arkitekterna. Använd Revits samarbetsverktyg för att undvika krockar med byggbalkar och ramverk. Koordinera kontinuerligt och samverka effektivare med verktyg utformade för VVS-ingenjörer och -designer.

Skapa och överför rörens sluttningsvärden för större designeffektivitet