home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Förbättringar av designverktyg

Kommunicera projekteringsdata bättre med nya alternativ för uppmätta belastningsberäkningar och parametertyp för temperaturskillnader och ta med tryckfall i beräkningarna för krankomponenternas funktioner.

Styr vilken metod som används för att beräkna elbelastningarna med alternativen för uppmätta belastningsberäkningar. Uppfyll inställningar för belastningsberäkningar genom att antingen summera den verkliga belastningen och den reaktiva belastningen, vilket är standardmetoden, eller summera den uppmätta belastningen, vilket är en enklare variant.

Den nya parametertypen för temperaturskillnader förenklar designberäkningar i familjedefinitioner. Beräkna Delta-T enkelt med den nya enhetstypparametern, och använd det här värdet för andra beräkningar.

Tillhandahåll mer exakta tryckfallsberäkningar för kanalnätverk genom att koppla en tryckfallstabell till kanalkomponentskranar. Revit beräknar sedan tryckfallet längs huvudledningen och förgreningarna vid krankomponenterna.