Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Detaljritning för tillverkning

Skapa fabriksfärdiga modeller i Revit med material från Autodesk Fabrication CADmep, Fabrication ESTmep och Fabrication CAMduct för en mer koordinerad modell, för MEP-entreprenörer och -konsulter. Komponenter för tillverkning omfattar detaljerade kopplingsanvisningar, större detaljkontroll avseende monteringsanvisningar och standardiserade segmentlängder vilket leder till noggrannare längder, kvantiteter och samordning. 

Försäkra dig om att modellen faktiskt återspeglar den tänkta tillverkningen och installationen. Modellkomponenter och koordinerade MEP LOD 400-komponenter inom Revit-miljön.