autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Förbättringar av tillverkningslayout

Skapa mer produktivt och effektivt genom att automatisera tillverkningsmodellayouten med det nya verktyget Rita och fyll. Förhandsgranska vilka komponenter som infogas i varje alternativ och ange vilka komponenter som krävs samt tvinga endast lösningar som integrerar dessa. 

Få kontroll över automatisering av layouten mellan två öppna ändar inklusive sluttande körningar. Med alternativet Klipp i för rita och fyll kan du koppla samman T- och kran-scenarier.