Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Konvertering av tillverkningstjänst

Förebered en modell för detaljerad koordineringsmodellering och konstruktion snabbare med hjälp av det nya verktyget Design till tillverkning för att omvandla designnivå för detaljerade modellelement till konstruktionsnivå för detaljelement.

Verktyget Design till tillverkning visar en lista över tillhörande tjänster för vald designnivå för detaljerade kanal- och rör-element. De konverterade elementen genereras enligt reglerna som definieras i tillverkningstjänsterna.