Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Fullständig associativitet

Minimera fel och utelämnade uppgifter genom att lagra all modellinformation i en enskild, koordinerad databas. Revisioner och ändringar av information uppdateras automatiskt i hela modellen. Den parametriska ändringshanteringen i Revit koordinerar automatiskt alla ändringar som görs – i modellvyer, ritblad, förteckningar, sektioner och planer. 

Med fullständig associativitet kommer modellen uppdateras med ändringar oavsett var de gjordes