home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Parametriska komponenter

Förklara tanken bakom konstruktionen på alltmer detaljerade nivåer med hjälp av parametriska komponenter. Parametriska komponenter, som är grunden för alla byggkomponenter som designats i Revit, erbjuder ett öppet, grafiskt system för design och formgivning.

Använd parametriska komponenter för de mest komplexa sammansättningarna, t.ex. skåp och inredning, men även för de grundläggande byggnadselementen, t.ex. väggar och pelare. Programmeringsspråk eller kodning krävs inte.

Använd parametriska komponenter för design och utformning