Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Parametriska komponenter

Förklara tanken bakom konstruktionen på alltmer detaljerade nivåer med hjälp av parametriska komponenter. Parametriska komponenter, som är grunden för alla byggkomponenter som designats i Revit, erbjuder ett öppet, grafiskt system för design och formgivning.

Använd parametriska komponenter för de mest komplexa sammansättningarna, t.ex. skåp och inredning, men även för de grundläggande byggnadselementen, t.ex. väggar och pelare. Programmeringsspråk eller kodning krävs inte.

Använd parametriska komponenter för design och utformning