Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Revit Server

Hjälp projektgrupperna till enklare samarbete med delade Revit-modeller i ett WAN-nätverk (wide-area network) på en Revit-server. Spara en integrerad samling centrala Revit-modeller på en gemensam server med åtkomst från lokala servrar. Inbyggt stöd för redundans skyddar mot eventuella problem i WAN-anslutningen.

Flera användare kan arbeta på en modell och spara ändringar centralt