Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Autodesk Steel Connections for Revit

Skapa kopplingar med större detaljrikedom med åtkomst till ett urval av parametriska stålförband i Revit. Steel Connections for Revit* omfattar en inbyggd designmotor för stålförband baserad på amerikanska och europeiska koder. 

Med denna funktion kan du överbrygga gapet mellan design och tillverkning eftersom både medlemmar och anslutningar kan överföras från Revit till Autodesk Advance Steel för detaljritning. Utnyttja modellbaserad design för att effektivisera design och analys, och skapa mer exakt dokumentation.

*Tillägg som kan laddas ner från Autodesk App Store.