Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kolumndelning

Dela en vertikal kolumn vid en önskad punkt för att ange korrekt och exakt konstruktionsidé. Förbättra arbetsflöden och utöka användning för tillverkningsmodeller.