Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Tyngdanalys

Deducera belastningsflödet och fastställ hur de vertikala belastningarna överförs från den övre delen av modellen till basen med Gravity Analysis. Detta verktyg finns tillgängligt i tjänsten Structural Analysis for Revit när du prenumererar på eller köper ett underhållsavtal för specifika produkter.

Vertikala belastningar är de enda som räknas, både som tillämpade och överförda längs med belastningsstråket.

Denna funktion kan hjälpa ingenjörer att snabbare bestämma strukturella belastningar och reaktioner utan den finita elementmetoden (FEM) och påverka dem i designskedet.