Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Förbättrade strukturgrunder

Fäst strukturkolumner vid isolerade grunder.  Kolumnlängden justeras utifrån ändringar av grundhöjden.