Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Förbättrade strukturgrunder

Fäst strukturkolumner vid isolerade grunder.  Kolumnlängden justeras utifrån ändringar av grundhöjden.