Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Länkning med ståldetaljritning

Använd en detaljerad Revit-modell för att generera dokument för tillverkning. Integrering mellan Revit och Advance Steel ger ett smidigt BIM-arbetsflöde från ståldesign till tillverkning.

Skapa tillverkningsdokument genom att samverka mellan Revit och Advance Steel