autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Distribution av variabler för armerad betong

Definiera korrekta armeringar för icke-standardiserade betongelementsformer genom att anpassa armerad betong för komplexa former med armerade betonguppsättningar som varierar efter snedställda ytor. Använd flerarmeringsanteckningar, anpassningsbara numreringsinställningar och precisa scheman som visar varierande längd. Definiera snedställda armerade betonguppsättningar.