Accounts självbetjäningstjänster

Hantera enkelt dina prenumerationer och betalningar i Autodesk Account.

Ta kontroll i Autodesk Account (video: 1:15 min.)

Ta kontroll i Autodesk Account

Hantera och anpassa dina Autodesk-prenumerationer med bara några klick. Autodesk Account har alternativ för självbetjäning som du kan använda för att göra ändringar när du vill.1

Fördelar med Autodesk Accounts självbetjäningstjänster

Ta kontroll över och hantera alla dina produkter och betalningar i Autodesk Account.

Ikon som visar två datorfönster som överlappar med en synkroniseringsikon

Synkronisera dina prenumerationer

Synkronisera dina betaldatum för att förenkla budgetering och planering.


Användar- och plusteckenikoner som visas i en datorfönsterikon

Skala efter just dina behov

Lägg till användare i dina prenumerationer när du behöver dem och få ett proportionellt pris.


Datorskärmsikon med två kalenderikoner och en pil från den ena till den andra

Ändra avtalstid när du vill

Gör egna inställningar och byt till en avtalstid på en månad, ett år eller tre år vid nästa förnyelse.


Få tillgång till kontofunktionerna

Om du har köpt din prenumeration online direkt från Autodesk, kan du när som helst göra ändringar från Autodesk Account-kontot.1

Justera betalningsdatum

 1. Gå till Fakturering och beställningar > Kommande betalningar på ditt konto.
 2. Klicka på Justera betalningsdatum.
 3. Markera de prenumerationer du vill ändra och klicka på Justera.
 4. Bekräfta din beställning och skicka in.

Lägg till användare

 1. I ditt konto går du till Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal.
 2. Välj en produkt och klicka på Lägg till användare.
 3. Justera din beställning och klicka på Spara ändringar.
 4. Granska beställningen och klicka på Skicka beställning.

Ändra din avtalstid

 1. I ditt konto går du till Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal.
 2. Välj en produkt.
 3. Klicka på Ändra under Förnyelseinformation.
 4. Välj en ny avtalstid och klicka på Bekräfta.
Kvinna som arbetar vid en bärbar dator på ett kontor

Förnya i Autodesk Account

Få specialpris när du förnyar dina prenumerationer. Hantera dina inställningar i Autodesk Account för att spara så mycket som möjligt och se hur du får ut mer av ditt arbete med ett Premium-avtal eller en längre avtalstid.

Vanliga frågor

Kan alla prenumeranter använda Autodesk Accounts självbetjäningstjänster?

Autodesk Accounts självbetjäningstjänster är inte tillgängliga i alla länder. De går heller inte att använda för underhållsavtal, produkter som tidigare beställts via Digital River eller äldre system, produkter som köpts från återförsäljare eller produkter som inte längre stöds.

 

Om alternativen inte visas för dig i Autodesk Account, eller om knappalternativen är gråmarkerade, betyder det att självbetjäningsalternativen inte är tillgängliga för tillfället.

 

Kontakta supporten för att justera din prenumeration.

Får jag behålla mitt specialpris vid förnyelse om jag byter till en annan avtalstid?

Ja. Om du byter från en avtalstid till en annan får du ändå dra nytta av specialpriset vid förnyelse2 – vanligtvis upp till 10 % lägre pris än vid nyteckning av prenumeration – om du förnyar innan prenumerationen går ut. Om du däremot låter din prenumeration löpa ut och sedan köper en ny, kommer priset att bli cirka 10 % högre. Du sparar alltså pengar på att ha en löpande prenumeration istället för att låta den löpa ut och sedan köpa ny. Du behåller rabatten även om du väljer en ny avtalstid i Autodesk Account.

 

Exempel: Du har en ettårig prenumeration på AutoCAD LT som kan förnyas till en kostnad av 420 USD/användare och betalas årligen. Om du byter till en avtalstid på tre år betalar du 1 179 USD/användare när bytet sker, och du betalar sedan vart tredje år. Om du låter din ursprungliga ettåriga prenumeration löpa ut och sedan köper en ny treårig prenumeration betalar du 1 310 USD/användare för att sedan betala vart tredje år.

Varför kan jag inte byta avtalstid för min prenumeration?

Om alternativet för att ändra din avtalstid inte visas, eller om det är gråmarkerat, betyder det att din prenumeration inte kan ändras med självbetjäningstjänsterna i Autodesk Account.

 

Kontakta supporten för att justera din prenumeration.

Varför kan jag inte justera betalningsdatumen för prenumerationer som jag har köpt online?

För att det ska gå att samordna betalningsdatumen för flera prenumerationer måste de ha samma avtalstid och betalningsmetod. Du kan justera avtalstiderna och ändra dina betalningsmetoder så att alla stämmer överens. Fortsätt sedan och justera dina betalningsdatum.

 

Om alternativet Justera betalningsdatum är gråmarkerat betyder det att självbetjäningstjänsterna inte är tillgängliga för dina prenumerationer. Kontakta supporten för att justera din prenumeration.

Varför visas inte alternativet Lägg till användare i mitt Autodesk Account-konto?

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla regioner. Om alternativet Lägg till användare inte visas för ditt konto kan det bero på att din prenumeration inte berättigar till självbetjäningstjänster för användarhantering. Kontakta din återförsäljare eller kontakta supporten för att få hjälp.

Kan jag lägga till användare i min prenumeration när som helst?

Ja, du kan när som helst lägga till användare i din prenumeration. Kostnaden för användaren kommer räknas ut proportionerligt beroende på hur lång tid som återstår av den befintliga prenumerationen. Alla användarplatser kommer att förnyas vid nästa förnyelsedatum för prenumerationen.

Kan jag avbryta en automatisk förnyelse?

Vissa prenumerationer förnyas automatiskt så att du alltid har tillgång till programvaran. Om din prenumeration förnyas automatiskt debiteras du för en ny prenumerationsperiod på det förnyelsedatum som anges i Autodesk Account. Du kan avbryta automatisk förnyelse när du vill före förnyelsedatumet. Du behåller åtkomsten till programvaran och tjänsterna fram till förnyelsedatumet och kommer inte att debiteras för en ny period. Se Avbryta en prenumeration för mer information.

Hur säger jag upp förnyelsen om jag har köpt från en partner?

Återbetalningspolicyer för inköp och förnyelseavgifter från tredjepartssäljare, såsom detaljhandlare eller auktoriserade Autodesk-partners, kan variera beroende på försäljaren. Om du inte kan säga upp prenumerationen i Autodesk Account, kontakta din återförsäljare direkt.

Var kan jag få teknisk support?

Välj det alternativ för support live eller online som fungerar bäst för dig – telefon, chatt, e-post eller fjärrskrivbord. Kontakta våra supportspecialister och utforska vår självbetjäningshjälp.

Visa mer

1 Den här funktionen är endast tillgänglig för produkter som köpts direkt från Autodesks webbplats – eller i förekommande fall från Autodesks säljare – i USA, Kanada, Europa eller Australien.

 

2 Specialpriset vid förnyelse baseras på Autodesks standardutpris (exklusive moms) och inkluderar inte rabatter, kampanjer och månadsprenumerationer. Den procentuella rabatten kan variera beroende på valutakurserna. Om du förnyar genom en återförsäljare kan ditt pris variera, eftersom Autodesks återförsäljare själva sätter sina priser.