Accounts självbetjäningstjänster

Hantera enkelt dina prenumerationer och betalningar i Autodesk Account.

Ta kontroll i Autodesk Account (video: 1:15 min.)

Ta kontroll i Autodesk Account

Hantera och anpassa dina Autodesk-prenumerationer med bara några klick. Autodesk Account har alternativ för självbetjäning som du kan använda för att göra ändringar när du vill.1

Fördelar med Autodesk Accounts självbetjäningstjänster

Ta kontroll över och hantera alla dina produkter och betalningar i Autodesk Account.

Ikon som visar två datorfönster som överlappar med en synkroniseringsikon

Betala på ditt sätt

Välj och hantera den säkra betalningsmetod som du föredrar.


Användar- och plusteckenikoner som visas i en datorfönsterikon

Skala efter just dina behov

Lägg till användare i dina prenumerationer när du behöver dem och få ett proportionellt pris.


Datorskärmsikon med två kalenderikoner och en pil från den ena till den andra

Ändra avtalstid när du vill

Gör egna inställningar och byt till en avtalstid på en månad, ett år eller tre år vid nästa förnyelse.


Få tillgång till kontofunktionerna

Om du har köpt din prenumeration online direkt från Autodesk, kan du när som helst göra ändringar från Autodesk Account-kontot.1

Ändra betalningsmetod

 1. I ditt konto går du till Fakturering och beställningar > Betalningsmetoder.
 2. Se alla dina betalningsmetoder på ett ställe och gör ändringar i alla prenumerationer.
 3. För att redigera en befintlig betalningsmetod, klicka på Redigera.
 4. För att lägga till ett kort eller ändra till en ny betalningsmetod, till exempel PayPal eller Autogiro, klicka på Lägg till betalningsmetod.

Lägg till användare

 1. I ditt konto går du till Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal.
 2. Välj en produkt och klicka på Lägg till användare.
 3. Justera din beställning och klicka på Spara ändringar.
 4. Granska beställningen och klicka på Skicka beställning.

Ändra din avtalstid

 1. I ditt konto går du till Fakturering och beställningar > Prenumerationer och avtal.
 2. Välj en produkt.
 3. Klicka på Ändra under Förnyelseinformation.
 4. Välj en ny avtalstid och klicka på Bekräfta.
Kvinna som arbetar vid en bärbar dator på ett kontor

Förnya i Autodesk Account

Få specialpris när du förnyar dina prenumerationer. Hantera dina inställningar i Autodesk Account för att spara så mycket som möjligt och se hur du får ut mer av ditt arbete med ett Premium-avtal eller en längre avtalstid.

Vanliga frågor

Kan alla prenumeranter använda Autodesk Accounts självbetjäningstjänster?

Autodesk Accounts självbetjäningstjänster är inte tillgängliga i alla länder. De går heller inte att använda för underhållsavtal, produkter som tidigare beställts via Digital River eller äldre system, produkter som köpts från återförsäljare eller produkter som inte längre stöds.

 

Om alternativen inte visas för dig i Autodesk Account, eller om knappalternativen är gråmarkerade, betyder det att självbetjäningsalternativen inte är tillgängliga för tillfället.

 

Kontakta supporten för att justera din prenumeration.

Får jag behålla mitt extra förmånliga förnyelsepris om jag ändrar avtalstid?

Ja! En ändrad avtalstid gör det fortfarande möjligt att utnyttja det extra förmånliga förnyelsepriset2 så länge du gör förnyelsen innan prenumerationen går ut. Det blir billigare med en fortlöpande prenumeration än om du låter den löpa ut och sedan köper en ny. Och du behåller det förmånliga priset, även om du väljer en ny avtalstid i Autodesk Account.

Varför kan jag inte byta avtalstid för min prenumeration?

Om alternativet för att ändra din avtalstid inte visas, eller om det är gråmarkerat, betyder det att din prenumeration inte kan ändras med självbetjäningstjänsterna i Autodesk Account.

 

Kontakta supporten för att justera din prenumeration.

Varför visas inte alternativet Lägg till användare i mitt Autodesk Account-konto?

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla regioner. Om alternativet Lägg till användare inte visas för ditt konto kan det bero på att din prenumeration inte berättigar till självbetjäningstjänster för användarhantering. Kontakta din återförsäljare eller kontakta supporten för att få hjälp.

Kan jag lägga till användare i min prenumeration när som helst?

Ja, du kan när som helst lägga till användare i din prenumeration. Kostnaden för användaren kommer räknas ut proportionerligt beroende på hur lång tid som återstår av den befintliga prenumerationen. Alla användarplatser kommer att förnyas vid nästa förnyelsedatum för prenumerationen.

Kan jag avbryta en automatisk förnyelse?

Vissa prenumerationer förnyas automatiskt så att du alltid har tillgång till programvaran. Om din prenumeration förnyas automatiskt debiteras du för en ny prenumerationsperiod på det förnyelsedatum som anges i Autodesk Account. Du kan avbryta automatisk förnyelse när du vill före förnyelsedatumet. Du behåller åtkomsten till programvaran och tjänsterna fram till förnyelsedatumet och kommer inte att debiteras för en ny period. Se Avbryta en prenumeration för mer information.

Hur säger jag upp förnyelsen om jag har köpt från en partner?

Återbetalningspolicyer för inköp och förnyelseavgifter från tredjepartssäljare, såsom detaljhandlare eller auktoriserade Autodesk-partners, kan variera beroende på försäljaren. Om du inte kan säga upp prenumerationen i Autodesk Account, kontakta din återförsäljare direkt.

Var kan jag få teknisk support?

Välj det alternativ för support live eller online som fungerar bäst för dig – telefon, chatt, e-post eller fjärrskrivbord. Kontakta våra supportspecialister och utforska vår självbetjäningshjälp.

Visa mer

1 Den här funktionen är endast tillgänglig för produkter som köpts direkt från Autodesks webbplats – eller i förekommande fall från Autodesks säljare – i USA, Kanada, Europa eller Australien.

 

2 Läs mer om förmånliga förnyelsepriser och undantag.