Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Teknik för dagens byggindustri

Vi är alla innovatörer. Låt oss omvärdera den fysiska världen under covid-19.

Utmaningar har alltid lett till innovation. Det är ingen skillnad nu. Genom att använda både mänsklig uppfinningsrikedom och Autodesks teknik kan vi förändra hur vi arbetar, lär oss och leker.

Få insikter från branschen från Autodesks Nicolas Mangon, VP of AEC Strategy and Marketing, om hur vi hjälper våra kunder och deras kunder att återvända till arbetsplatsen.

Hjälp dina kunder att återvända till arbetsplatsen

Då fler och fler återvänder till arbetsplatsen får designbeslut större betydelse. Från skrivbordens placering och bredden och utrymmet i gångar till hur tätt man sitter. Bättre data ger ett bättre underlag för besluten. Dynamo och Generative Design i Autodesk® Revit® använder informerade beslut i designarbetet.

Låt människor röra sig säkert

Vi har aldrig varit mer medvetna om hur vi rör oss. Hälsorekommendationerna förändrar sättet vi rör oss på flygplatser, genom knutpunkter och från bilen till skrivbordet när vi återvänder till arbetsplatsen. Mobility Simulation i Autodesk® InfraWorks® skapar en modell av hur människor rör sig och ger datadriven information om behoven för social distansering och effektiva resor.

Design för bättre luftkvalitet

Luftkvaliteten inomhus och ordentlig ventilation kan göra stor skillnad för de anställdas och kundernas säkerhet. Autodesk CFD är en datordriven simuleringsprogramvara för vätskedynamik och kan användas för att identifiera riskområden, där du sedan kan utforska flera lösningar innan du gör några fysiska ändringar på byggnaden.

Gör arbetsplatser och team mer motståndskraftiga

Byggbranschen har genomgått en stor förändring under det senaste årtiondet och covid-19 har accelererat förändring som aldrig tidigare. Från nya krav om fysisk distansering och påverkan i din leveranskedja till ett snabbt behov av hemarbete.

Utforska dagens insikter i en mer motståndskraftig och flexibel framtid

HUR COVID-19 FÖRÄNDRAR LEVERANSKEDJAN – TÄNK MINDRE GLOBALT OCH MER LOKALT

Den globala strategirådgivaren Parag Khanna förutspår att covid-19 kommer att skynda på den redan existerande trenden mot lokalproducering inom flera branscher, vilket kan ha en positiv inverkan på klimatet.

FEM INSIKTER FRÅN ARKITEKTER SOM SKAPAR SJUKHUS FÖR HANTERING AV COVID-19

I ett försök att hantera det ökande antalet patienter med covid-19 runtom i världen använder arkitekter en viktig färdighet för att anpassa byggnader till sjukhus: multidimensionellt tänkande.

PREFABRICERING ÄR VIKTIGT FÖR NÖDFALLSBYGGNADER UNDER EN KRIS

Förtillverkning kan vara svaret på flera behov i nödsituationer, men det måste vara rätt lösning för rätt tillfälle, både nu, om 6–12 månader och om 3–5 år.

ok