Run a BIM pilot on your next project

Förbättra arbetsflödet i dina projekt

Byggnadsinformationsmodeller (BIM) kan förbättra planering, projektering, konstruktion och anläggningshantering. Börja med BIM och upptäck hur du kan dra nytta
av fördelarna i dina projekt. Med byggnadsinformationsmodeller kan du optimera dina arbetsflöden både på fältet och på kontoret, samtidigt som du får mer exakt
information och kan styra projektets utveckling i sin helhet.


Gå över till BIM – ta reda på hur och varför.

BIM tillhandahåller verktyg som är speciellt utvecklade för arkitekter, vilket gör att de kan utforma effektivare arbetsflöden under skiss- och implementeringsfaserna. Starta ditt första BIM-projekt nu. Använd våra resurser och instruktioner – som hjälper dig vid övergången till BIM och att genomföra ditt första lyckade BIM-projekt.

BÖRJA MED BIM

Öka produktiviteten med konstruktionslösningar från BIM

Bygg och analysera konstruktioner med hjälp av BIM. Identifiera konflikter med simulering och åtgärda problemen innan projektet har inletts. Dela skisser med teknisk ritningspersonal, tillverkare och konstruktionsföretag, så får du en snabb överblick av olika planeringsalternativ. Vårt BIM Starter-verktyg hjälper dig att starta ditt första BIM-projekt

Gör MER MED BIM

Ta reda på hur du kan uppnå mer med BIM.

Vill du öka precisionen i kostnadsberäkningar för infrastrukturprojekt, framställa kraftfulla visuella presentationer som även icke professionella kan förstå och förstärka företagets plats och deltagande i offentliga upphandlingar? Upptäck hur BIM kan förbättra kommunikationen i dina projekt. Förbered dig och få en BIM-introduktion med hjälp av vårt verktyg för BIM-information, som leder dig genom processen steg för steg.

BÖRJA MED BIM