Mc Graw Hill

Fyll i det korta formuläret för att få åtkomst till hela rapporten och ta del av de många insikterna i denna informativa och inspirerande rapport.

  • Förbättra projektleverans
  • Öka BIM-användning
  • Dra nytta av BIM
  • Öka avkastning på investerat kapital
  • Minska behov av omarbete